Kverndokk og Eldøy AS

Historien om Fiskerstrand og Eldøy, Kverndokk og Eldøy AS, K. Design AS.

De historiske prosjektene, tegningene og bildene, ble tatt vare på av Per Kverndokk da arkivene ble makulert. Historien er skrevet av Per Kverndokk, Nils Fiskerstrand, og Lars Aage Eldøy har kommentert og kommet med innspill til det som er skrevet og på den måten har alle vært med på å nedtegne historien.

 • 1

  Avdelingskontor i Seattle

  Fiskerstrand og Eldøy AS. Etablering av konsulentkontor i Seattle, USA

 • 1

  Fabrikktrålere

  Prosjekt 1109 ny fabrikktråler til Longvatrål AS. mars 1985. Nybygg ved Sterkoder Verft AS. Kristiansund.

 • 1

  Ferjer med batteridrift

  Prosjekt 1955- 01, 120-140 PBE Batteridreven Ferje, Null CO 2. Et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge.

 • 1

  Fjordferje med to faste bildekk

  Prosjekt 5674 – 08. Fjordferje med to faste bildekk. Vinnerprosjekt i Vegdirektoratets konkurranse i 1978.

 • 1

  Glutra første gassferge

  Prosjekt 1825 / 1886 ”Glutra”, første ferje drevet med LNG gass. Rederi, MRF, Møre og Romsdal Fylkesbåtar/Fjord!. Molde. Byggeverft, Langsten Veft AS, Tomrefjord.

 • 1

  Life Container

  Redningsbåt for 40 mann, utsetting ved stuping fra rampe.

 • 1

  Linebåt med halingsbrønn

  Prosjekt 5605 -16 , 5605- 19,  59 fot. Autolinebåt med halingsbrønn. Dette prosjektet ble aldri bygget, men ble markedsført av Mustad Autoline som et prosjekt for kystfiskeri med Autolinesystem for ca 19500 krok.

 • 1

  Linebåter

  Prosjekt 1346-01/ 1440 Linebåter. 12 linebåter bygd ved Elbeverft Boysenburg.

 • 1

  M/S Artus

  Ombygging  av linebåten ”Severin Roald” til snurper for rederiet Arthur Sævik, Leinøy. Sønnene til Arthur, Per, Kåre og Magne var medredere. Tegnet av Fiskerstrand og Eldøy 15.12.71. Ombygget ved Fitjar Mek. Verksted, Stord.

 • 1

  M/S Atlantic

  Fabrikktråler til Michael og Erik Breivik, Langevåg. Tegnet 18.03.1970. av Fiskerstrand og Eldøy Bygget ved Søviknes Verft AS og levert i 1973.