Fabrikktrålere

Hoveddimensjoner.

Lengde over alt                                    57,00 m

Lengde perpendikulær                           48,40 m

Bredde på spant                                   13,00 m

Dybde i riss til hoveddekk                      5,80 m

Dybde i riss til shelterdekk                     8,70 m

 

Kapasiteter.

Fryserom                                                1000 m3

Brennolje                                                 430 m3

Fersk vann                                                 60 m3

Lugarkapasitet                                           32 mann

 

Rederiet.

Longvatrål AS ved Osvald Longva, Ålesund, hadde tidligere bygd en fabrikktråler ved AM. Liaaen AS.  Denne gangen utviklet vi en ny type fabrikktråler basert på en bruttodrektighet under 500 BRT.

Prosjektet.

Det var kommet nye måleregler for bruttodrektighet. Dette var noen nasjonale måleregler som skulle gjelde inntil ny internasjonale måleregler ble ratifisert og ble gjeldende. Reglene var slik at det var et forhold mellom dypgang til lastemerket og fribordsdekket som i dette tilfellet var shelterdekket. Ved å ha en stor høyde mellom lastet vannlinje og shelterdekk, til mindre ble bruttodrektigheten. Dermed kunne vi regulere bruttodrektiheten med denne høyden. Rederiet måtte av hensyn til fiskeriet ha et fartøy under 5oo bruttoregistertonn. Med et fartøy under 500 BRT kunne en fiske inn til grensen 4 nautiske mil av land. Med disse reglene klarte vi å få en stor tråler med liten tonnasje. 

Dette medførte også at vi fikk en gunstig mellomdekkshøyde mellom hoveddekk og shelterdekk. Dette gjorde det enklere å montere fabrikken og innfrysningsanlegget.

Fabrikken ble arrangert for filetering av fisk pakket og fryst i kartonger. Kapasitet 54 tonn pr. døgn.

Maskineriet var en Bergen Diesel 2426 KW, 3300 BHP, koblet til et Liaaen propellanleg med propelldiameter 3,8 m. 129 omdreininger pr. min. Til hovedgearet var det montert en akselgenerator på1800 KVA. Dette propellanlegget var meget gunstig for tråling, vi fikk en stor thrust, tauekraft. Gearet som også var levert av Liaaen var spesielt og det første i sitt slag. Det var et 2-stepps gear som hade den funksjonen at motoren kunne kjøres på to fast innstilte omdreininger, men likevel kjøre akselgeneratoren på den omdrining den var lagt ut til for strømproduksjon. På den måten kunne vi kjøre hovedmotoren ned på laveste, ”stepp omdreining”, når vi ikke trengte så stor effekt på propellen. Dermed sparte vi brennolje og akselgeneratoren leverte strøm til tavlene og drifta.

Flere kontraheringer.

Longvarederiet fikk to trålere av denne typen fra Sterkoder. ”Longva 2” og ”Longva 3”. Deretter kontraherte Brødrene Aarsæther, rederiet, en tråler av samme type ved Sterkoder. ”Kongsfjord” denne fikk et større overbygg. I tillegg hadde ”Kongsfjord” to store tanker i forskipet.                                                                                                                                     

Disse skulle benyttes til ensilasje av avfallet fra fileproduksjonen. Videre hadde den et fryserom og et kjølerom for å kunne levere iset fisk til landanleggene deres.  Rederiet Atlantic AS med brødrene Erik og Tore Breivik kontraherte også en ny tråler, ”Atlantic”, også ved Sterkoder. Denne ble lik Longvatrålerne. Alle disse nybygga hadde samme skrog og lik Longvatrålerne.

Ved Kleven Verft AS i Ulsteinvik, ble det kontrahert to trålere av samme type, men med noe forandret overbygg. Den ene til rederiet Holmøy,”Prestfjord.”Den andre til Rederiet Andenesfisk som fikk navnet ”Andenesfisk 2”. Totalt ble det bygget 6 trålere basert på dette skroget og disse målereglene. Dette skroget ble også benyttet, men forlenget ca 7m. da vi fikk kontrakten på 20 trålere til russerne ved Sterkoder Verft.

Franske trålere.

Disse 6 trålerne fra Sterkoder Verft vakte interesse omkring i fiskeri- kretser og ikke minst ble dette behørig skrevet om i tidsskrifter omkring på kontinentet. Særlig var det hyppige omtaler i Fishing News International som gav en meget viktig PR for våre trålere. Av og til sto bilde av trålerne våre på første side av tidsskriftet. På denne tiden i 1980-årene var det lite kontraheringer av trålere ved europeiske verft. De store landene som Tyskland, England, Frankrike, Spania og Portugal hadde verft som tidligere var ledende på bygging av trålere. Der var det tydelig lite kontrakter på trålere og de sakket akterut med hensyn på teknisk utvikling og utrustning.

All den omtale vi fikk med våre trålere resulterte i at vi ble kontaktet av to franske rederi via en megler, Robert Fubini, fra meglerfirmaet Clarkson i London. Disse to rederiene kjente tydligvis godt til hverandre og de ville forsøke å forhandle parallelt de to prosjektene for å oppnå best mulig pris. Rederiene var godt etablert med lang erfaring, de hadde flere trålere som hovedsaklig var bygget i Tyskland. Dette resulterte i at de to franske rederiene tok kontakt og vi utviklet et nytt prosjekt til dem på en ferskfisk tråler som de kontraherte på Sterkoder Verft AS. Det ene franske rederiet kom til oss her på kontoret og forklarte hvordan de ville ha tråleren utrustet. Spesielt var det at de skulle ha innredningen i en utførelse på deres vis med trange lugarer uten baderom, men ett felles baderom. Vi jobbet med dette prosjektet en dag og en natt og etter nattarbeidet om morgenen la vi fram ferdig generalarrangement og linjetegning, foreløpige stabilitetskondisjoner, samt en foreløpig spesifikasjon. Dette hadde de aldri opplevd før og de var målløse av at et slikt prosjekt kunne legges fram i løpet av 24 timer. Dagen etter reiste de til Sterkoder Verft med prosjektet og forhandlet pris.

Imidlertid ble det en lang prosess med forhandlinger om utstyr og utrustning av trålerne. Spesielt gikk dette på utrustning i styrehuset og på tråldekket. Håndtering av lasten i rommet og lossing var også et stort arbeide. De hadde tidliger benyttet bommer og  kurver hvor fisken ble heist inn på anleggene. Dette var arbeidskrevende og mye folk var nødvendig. På de nye trålerne ble det bygget inn heiser og transportbånd som førte fisken fra lasterommet og helt inn på landanlegget.

Vi deltok i hele planleggingen og kontraheringen sammen med begge rederiene. Dette var en viktig erfaring både for rederiet og for oss. Ved kontraheringen av disse benyttet de en megler ved navn Robert Fubini ved megler -kontoret Clarkson i London. Bekjentskapet med Fubini ble meget nyttig ved at Sterkoder Verft og vi fikk en ordre på 20 modifiserte trålere av Longva typen, se O.nr 1331. Dette blir en egen historie.               

Ålesund 03.04. 2014. Revidert 05.11.2014. 25.11.2014. PK 

  • Kongsfjord