Fjordferje med to faste bildekk

Hoveddimensjoner.

Lengde over alt                                              85,00 m.

Perpendikulærlengde                                     78,00 m.

Bredde                                                           15.50 m.

Dybde i riss til øvre bildekk                            5,00 m.

Dybde i riss  til nedre bildekk                         2,20 m.

Dybde i riss til salongdekk                           10.00 m.

 

Kapasiteter.

Personbiler på øvre bildekk uten trailere         98 stk

Personbiler på nedre bildekk                        36 stk

Trailere                                                    12 stk

Personbiler med trailere                               55 stk.

Sitteplasser                                             399 personer.

 

Prosjektet.

På den tiden utlyste Vegdirektoratet flere konkuranser om nye standardferjer. Hensikten var å få inn nye tanker til fornying av ferjeflåten. Og på den måten bygge opp en standard type ferjer av forskjellige størrelse som ferjebåtrederiene kunne benytte ved forhandling og kontrahering med verft.

En stor fjordferje ble lansert i konkurranse og vi ble med. På den tiden var BF ”Vedøy” levert til MRF Møre og Romsdal Fylkesbåtar fra Ulstein Hatlø AS. Denne ferjen hadde problem med vibrasjoner i bildekk og salongdekk.

Vår tanke var at i ferjene var det mye volum under dekk som ikke var utnyttet. Ved å lage nedkjøringsrampe i endene så kunne vi utnytte et nedre dekk til bildekk. En to dekksløsning uten hengedekk. Vi valgte da å benytte en sentercasing med nedkjøringsramper , det vil si nedkjøring en ende og oppkjøring andre enden. Med sentercasing ville vi få en stivere konstruksjon i dekkene over og hindre vibrasjoner. I tillegg ville vi få en stor utnyttelse av ferjens volum med to dekk. Hensikten var da at det nederste bildekket måtte ligge med en bestemt avstand fra dypeste nedlastede vannlinje. Her var beregning av lettskipsvekten veldig viktig.  

Vi  vant konkurransen og fikk i oppdrag å videreføre prosjektet.

Vegdirektoratet ville ikke ha sentercasingen, men store åpene bildekk. På nedre bildekk kunne søyler, ”støtter” aksepteres. Det ble da i steden store luker i øvre bildekk over kjørerampene i  sidene i hver ende.

Den første ferjen som ble bygget etter dette prinsippet var B.F. ”Tresfjord” til Møre og Romsdal Fylkesbåter, 140 PBE. Deretter kom ferjen ”Trondheim” som var lik ”Tresfjord”.

Seinere laget vi tre ferjer til Bastø Fosen AS, Bastøferjene. Denne løsningen ble en effektiv ”trafikkmaskin” samtidig som pasasjerene fikk sitte oppe på salongdekk under overfarten med fin utsikt og fine store salonger. På vinnerprosjektet lanserte vi også at det i salongområdet ble arrangert en lekeplass for barn med byggeklosser, legobrikker m.m. Dette fikk en blandet mottagelse av rederiene og det var ikke alle som likte det. Det var Per som hadde ansvar for dette prosjektet.

Ålesund 26.03. 2014, Revidert 05.11. 2014. 24.11. 2014.   

  • Fjordferje