Life Container

Hoveddimensjoner.

 

Lengde over alt                        9.00 m.

Bredde på spant.                      2,80 m.

Innvendig høyde                      1,80 m.

Fribordshøyde for bording ca   0,35m. 

Sitteplasser til 40 mann med sikkerhetsbelter.

Utsetting ved stuping fra sliske / rampe.

Fremdrift ved trykkluft og dyser.

 

Bakgrunn.

 

I -60 og -70 - årene var det en rekke havari av tankbåter som tok fyr og oljebrann på sjøen rundt tankbåtene var et stort problem. Mange bestninger omkom ved slike havari.

I samtaler med Hans Skontorp, navigasjonslærer ved Sjømannsskolen i Tønsberg, kom tanken om en overbygget ”Life Container”, livbåt bygget i stål. Det var viktig at den var lukket og kunne trygt manøvreres ut av flammene og at den var bygget i stål som tålte flammene. Den måtte stupe ut  fra tankbåten i havet fra en sliske, og slisken måtte kunne manøvreres til begge sider av fartøyet.

Konstruksjonen vakte oppsikt. Det ble bygget en prototype i Sandefjord og den ble sjøsatt fra tiltenkt høyde 30 m på Framnes Mek. Verksted hvor den ble droppet fra kran uten  mennesker ombord.  Alt gikk bra og skroget tålte utsettingen og fikk ikke skader.

Med dette stoppet prosjektet for Sjøfartsdirektoratet kunne ikke godkjenne overbygde livbåter og ikke utsettingsmetoden siden dette ikke stemte med gjeldene regler om davidarrangement.

Vi kontaktet livbåtprodusenter, men det hjalp ikke. Vi hadde ikke midler til å fremme dette prosjekte videre og måtte konsentrere oss om andre betalte prosjekt.

 

Seinere kom livbåtprodusentene med overbygde livbåter i glassfiber og utsetting ved stuping. Se forøvrig livbåtarrangement på platformer. 

Tanken med ”Life Containeren” var at den skulle kunne manøvreres ut av havarisonen, men deretter ligge i i ro og sende nødsignaler fra radio og et antenne system, pisker og strekkantenne.

 

”Life Containeren” ble bygget og mange så dette prosjektet, men vi kunne ikke føre dette lenger uten at myndigheter stilte seg positivet til prosjektet. Imidlertid tror vi at dette prosjektet ble en forløper til de overbygde livbåtene som kom i tida som fulgte og spesielt på platformer.Disse livbåtene  baserte seg også på stuping fra moderfartøyet.

 

Det var Per som hadde ideene og ansvret for dette prosjektet.

 

Ålesund 05.03.2014.Revidert 03. 11. 2014 / 20.11. 2014.

PK.