Linebåt med halingsbrønn

Mustad ønsket å komme inn på markedet med en mindre linebåt og med et autolinesystem for mindre linebåter. Det ble laget av Fiskerstrand og Eldøy i sommeren 1978. 

Hoveddimensjoner.

Lengde over alt                     18.20 m   ca. 59 fot.

Perpendikulærlengde              15,40 m

Bredde                                  5,70 m

Dybde i riss hoveddekk            2,80 m

Dybde i riss shelterdekk           4,95 m

 

Kapasiteter.

Lasteromsvolum                       55 m3

Brennolje                                20 m3

Ferskvann                                 5 m3

Mustad Autolinesystem             19.500 krok.

Lugarkapasitet                           7 mann

 

Maskineri.

To hovedmotorer 2 x 200 Hk ved 1800 omdr. min. Koblet til et felles gear.

 

Prosjektet.

Tanken bak dette prosjektet var at her kunne dette fartøyet erstatte den vanlige sjarken hvor de fisket med line og agnet for hånd. Likedan lanserte vi tanken at lina kunne hales gjennom en halingsbrønn som ville gi en tryggere og bedre arbeidsplass. Vi hadde jobbet mye med et moderfartøy hvor vi satte ut en ROV gjennom en” moon  pool” midtskips og dette virket meget bra. Tanken vår var at dette måtte gå fint også med lindrift. Avangling av fisk, fisk som faller av når lina kommer ut av sjøen opp mot linluka, ville bli mindre og fisken ville være enklere å huke i halingsbrønnen. Likedan ville linefiske i isfarvann med en slik halingsbrønn berge mye mer fisk som ellers blei avanglet av isen. Spesielt på Grønnland og Canada. Dette var et prosjekt som ble lansert sammen med Mustad Autoline, men kanskje for tidlig.

Mustad Autoline reiste hele den norske kysten og lanserte prosjektet og det fikk mye fin omtale i tidsskrifter m.m. Vi klarte ikke å selge dette inn til noen fisker. De var skeptiske på halingsbrønnen og prosjektet ble kanskje for dyrt. Prosjektet ble også lansert i Seattle og vi bygde en modell for å vise hvordan halingsbrønnen virket. Skepsisen var og ble stor ingen våget seg inn på dette prosjektet.

Derimot 20 år etter at vi lanserte denne ideen så tok Fiskerstrand Verft opp halingsbrønnen og patenterte den og monterte den på linebåten Geir. Det ble en stor sak som fungerte meget godt og er siden montert på andre nybygg.Selve båttypen er der bygget mange av i tiden etterpå. Det var Per som lanserte ideen og  prosjektet sammen med Mustad.

Ålesund 26.03. 2014     Revidert 05.11. 2014