Glutra første gassferge

Hoveddimensjoner.

Lengde over alt.                  95.00 M .    

Etter forlengelse                 122 M. (26.50 M)

Lengde perpendikulært.        74.90 M  

Bredde på spant.                 15.90 M    

Dybde i riss bildekk.            5.15 M

 

Maskineri og kapasiteter.

Før forlengelse 96 PBE, etter forlengelse 120 PBE, 12 trailere 300 pasasjerer.

Maskineri. 4 stk 917 Bhk Mitsubishi gass motorer med Simens generatorer.

Propellanlegg, Scottel Azimut 360 gr. 1000 KW en i hver ende, elektrisk drevet.  

Fergen ”Glutra” var den første norske fergen basert på LNG-gass som drivstoff. Det første prosjektet var laget av et annet konsulentfirma og selve gasssystemene var i det vesentlige utarbeidet av MRF sin tekniske inspektør, Roaldsøy.

Vårt firma ble kontaktet av verftet Langsten, da de hadde skrevet kontrakten med MRF,  for å kontrollere prosjektet med stålvekt og lettskipsvekter. Linjene var utarbeidet av andre og etter nøye vurderinger og beregninger fant vi ut at stålvekt og lettskipsvekt var feil og linjene måtte justeres med større deplassement for at dette skulle bli et vellykket prosjekt. Verftet la vekt på at vi med erfaring fra fergene  ”Ivar Aasen” og Bastø-Fosen - fergene som da var bygd ferdig hadde mer erfaring med vekter. Dette medførte at vårt firma fikk alt arbeide med tegningsleveranse til verftet og det ble et godt samarbeide med Langsten om denne fergen.

Teknisk utførelse.

Glutra var den første fergen med LNG gass som drivstoff. Sjøfartsdirektoratet og DNV hadde utarbeidet nye forskrifter for sikkerheten ved bruk av LNG gass som drivstoff. Byggingen av fergen ble derfor komplisert med doble systemer der hvor gassen ble bunkret og oppbevart samt doble rørsystemer for transport av gassen til motorene. Oppbevaringen av den nedkjølte gassen ble utført i to syrefaste tanker som igjen var montert inn i to syrefaste containere plassert i egne rom under bildekk.  Kapasiteten på lagertankene var totalt ca. 60 m3 med gass. Fordampingen av gassen var en egen fordamperenhet og aggregatene, var plassert i egne rom over bildekket. Om det skulle skje eksplosjoner i disse rommene så var det luker der som ville blåses ut og gi ekspansjonsmuligheter for eksplosjonen.

 

Konklusjon.

Fergen var  et vellykket prosjekt. I ettertid er det vel ikke bygget flere av denne typen til MRF eller andre. Gassen er ikke det rimeligste drivstoffet å framstille. Først skal gassen komprimeres og fryses ned til minus 160 gr.C deretter fraktes på bil for levering til fergen.Det hele er en dyr og omfattende produksjon som krever mye energi.  ”Glutra” er nå forlenget med 26.5 m. en jobb vi fikk for noen år siden. Problemet med en så stor forlengelse var at deplassementet ble alt for stort for at ferjen kunne gå inn i de vanlige ferjeleiene og benytte fallem og kjørebroa vi måtte derfor ballaste den ned til riktige dypganger.

 

Ålesund 04.11.2004 PK. Korrigert 24.11.2014.PK. 16.12. 2014 PK

  • Glutra