Linebåter

Hoveddimensjoner.

Lengde over alt.                                    52.50 M

Lengde perpendikulært                            45.00 M

Bredde på spant                                    11.00 M

Dybde i riss til hoveddekk                       5.55 M

Dybde i riss til shelterdekk.                     8.05 M

 

Kapasiteter.

Lasteromvolum fryserom.                           850 M3

Agnrom                                                      85 M3

Brennolje                                                  348 M3

Ferskt vann                                                 40 M3

Autolinesystem                                         40.000 krok

Frysekapasitet                                            25 tonn / 24 timer

 

Innredning.      12 stk 2-manns lugarer, 4 stk. 1-manns lugarer.

 

Maskineri.

Hovedmotor: MAN B&W 8 L 23/30A-D 1060 KIWI.

 

Rederiet.

Russerne ble også interessert i de norske havgående linebåtene som nå var overbygde med shelterdekk og utstyrt med Mutad Autoline linesystem og produksjonsutstyr for frysing av fangst. Russerne opererte også i havområder hvor linefiske var bedre egnet enn tråling, eller at det var restriksjoner på tråling. De linebåten de hadde fra før hadde manuell egning av lina og dårlig foredling av fangsten. De russiske fagfolkene så klart at norske linebåter lå langt foran dem med sine nye linebåter både teknisk og i fangstforedling. Vi fikk i oppdrag å komme opp med et prosjekt som var større i hovedmål og kapasitet i forhold til de norske. Prosjektet vi la fram ble akseptert.

Samarbeidet med meglerhuset Clarkson og Robert Fubini i London førte til en kontrakt med det Østtyske verftet Elbeverft Boysenburg på 12 store linebåter til et selskap i London som kontraherte båtene og leide dem ut til russiske rederi. Denne kontrakten var også en subsidiert kontrakt. Dette var ikke så lenge etter at ”muren falt” og det var stor glede for ledelsen ved verftet og kunne få reise fritt og besøke oss. Da kontrakten var på plass og rederiet hadde betalt inn første termin til verftet, kom direktøren sammen med en tolk til vårt kontor i Ålesund. De hadde med seg en sjekk på første innbetaling i henhold til kontrakten med oss. Kontrakten med oss hadde Per vært nede i Hamburg og undertegnet ved et advokatkontor tidligere. Det var tydlelig at lysten til å reise var stor. Møtet med overlevering av sjekken og høflig prat samt omvisning tok noen timer samt en middag om kvelden, men de brukte flere dager på denne turen her i byen. Og de var oppom kontoret daglig for en kopp kaffe eller lunsj.

Arbeidet med prosjektet, samarbeidet med verftet og levering av alle tegninger for byggingen gikk meget bra. Første båt ble levert i Hamburg med prøvetur på elva der nede. Båtene var så høye at overbygget måtte bygges og monteres på skroget nede i Hamburg for ferdig montert gikk ikke fartøyet under bruene nedover i elven Elben. Båtene var store linebåter med fabrikk for innfrysing av hodekappet og sløyd fisk i 3 stk 8 tonn /24 t. horisontale platefrysere og en vertikal platefryser 6 tonn /24 t. I tillegg var det en frysetunnel. Hvordan det gikk med dem i fiskeriet det vet vi lite om, men alle 12 linbåtene ble levert og vårt forhold til verftet var meget bra.

 

Ålesund 03.11. 2014.  Revidert 06.11. 2014. 25.11. 2014. Revidert 27.11.2014.  med kommentar fra Nils Fiskerstrand. Per Kverndok.

  • Linebåt