A/S Storviks Mekaniske Verksted

AS Storvik Mek. Verksted var i sin tid en hjørnesteinsbedrift i Kristiansund og var i mange år byens største arbeidsplass. I begynnelsen av forrige århundre ble det levert båter som i sin helhet var bygd ved verkstedet, alt fra skrog, dampmaskin, kjeler, propell og innredninger. Verkstedet ble også kjent for bygging av en rekke ferger, men spesielt for byggingen av hekktrålere når epoken med sidetrålere tok slutt.

 • 1

  Vadsøjenta

  Hekktråler 299 BRT. Bygg nummer 87. Arrangement. Tegning nummer 87-S-00.

 • 1

  Varak

  Hekktråler R-155-A. Bygg nummer 54. Tegning nummer 54-S-00.

 • 1

  Vårberget

  Hekktråler R-155-A. Bygg nummer 62. Tegning nummer 62-S-00.

 • 1

  Vårøy

  Stern trawler. Bygg nummer 36. Tegning nummer 36-S-00.

 • 1

  Vestvågøy

  Hekktråler Bygg nummer 65. Tegning nummer 65-S-00.

 • 1

  Villa

  Bygg nummer 10. Tegning nummer S-480 og S-484.

 • 1

  Vista

  Bygg nummer 24. Tegning nummer 24-S-31. Plassering av brannapparater. 

 • 1

  Øksfjord

  Bygg nummer 37. Tegning nummer 37-S-00.