Vårøy

Stern trawler. Bygg nummer 36. Tegning nummer 36-S-00. Digitalisert 2015.