Villa

Bygg nummer 10. Tegning nummer S-480 og S-484. Digitalisert i 2015 og 2017.