Vista

Bygg nummer 24. Tegning nummer 24-S-31. Digitalisert 2015.