A/S Storviks Mekaniske Verksted

AS Storvik Mek. Verksted var i sin tid en hjørnesteinsbedrift i Kristiansund og var i mange år byens største arbeidsplass. I begynnelsen av forrige århundre ble det levert båter som i sin helhet var bygd ved verkstedet, alt fra skrog, dampmaskin, kjeler, propell og innredninger. Verkstedet ble også kjent for bygging av en rekke ferger, men spesielt for byggingen av hekktrålere når epoken med sidetrålere tok slutt.