Varak

Hekktråler R-155-A. Bygg nummer 54. Tegning nummer 54-S-00. Digitalisert 2015.

  • Varak