Tråler til Russerne

Hoveddimensjoner.

Lengde over alt                                                   1 05,00 M

Lengde perpendikulært                                          88,80 M

DNV- lengde                                                          92,00 M

Bredde på spant                                                      20,00 M

Dybde i riss til 1. dekk                                             9,20 M

Dybde i riss til 2. dekk                                           11,80 M

Dybde i riss til tråldekk                                          14,70 M

 

Kapasiteter.

Fryserom                                                                 ca.   4000 m3

RSW- tanker                                                           ca.    500  m3

Brennolje, diesel og tungolje                                  ca.   1500 m3  

Fersk vann                                                               ca.     300 m3

 

Maskineri.

Hovedmotoren var en Waartsila Diesel 16 V32 D, 5920 KW, ca. 8160 HK. ved 720 RPM.  

Vekt 52 tonn.

Reduksjonsgear ACG 850  PF 700/ 1cc, Akselgenerator 3200 KVA 1500 RPM. Propelldiameter 4000 mm. i dyse. Effekt ut på propellen var ca 6000 HK 

Rederiet var registrert i London.

 

Prosjektet.

Til russerne hadde vi tidligere prosjektert trålere på 64 m som ble bygget ved Sterkoder Verft AS. Disse trålerne gikk etter planen og og russerne var fornøyd med framdrift i levering og drift av trålerne. Båtene fungerte veldig bra både teknisk og ikke minst i fiskeriet. Vi hadde etter hvert oppnådd god kontakt og tillit hos russerne som haddeansvar for kontraheringene. Russerne snakket om en ny serie trålere som var en helt annen klasse og langt større enn Sterkodertrålerne. Dette var en klasse trålere som russerne hadde mange av og som opererte på de fleste havområder i verden. De opererer i sjøen over lang tid. De blir losset ute i havet, bunkret ute i havet og besetningen skiftes i åpent hav.

Fabrikkanlegget og deres produksjon er mer omfattende enn det vi hadde på vanlige fabrikktrålere. I tillegg til bearbeiding og frysing av fisken har de canning fabrikk for rogn lever og makrell. Produksjon av fiskemel og olje samt utstyr for røking av fisk.

Russerne hadde kontrahert store trålere ved Østtyske og Polske verft tidligere og nå var deres tanke at det skulle bygges en mer moderne trålertype. Prosjektet og spesifikasjon var datert 10. februar 1989 og kontrakt ble forhandlet fram med Robert Fubini ved Clarkson i London. Det ble kontrahert 15 stykk trålere ved to spanske verft. Factoria Vulcano i Vigo og Naval Gijon i Gijon. Trålerne var store og med tre gjennomgående dekk. To dekk med fabrikk og produksjon og et tråldekk. De var utrustet for bunntrål og pelagisk tråling. De skulle produsere frossen filet rundfrossen fisk samt fiskemel og hermetikk.

Et så stort og omfattende prosjekt hadde vi aldri tidligere arbeidet med og vi hadde ingen referanser fra så store prosjekt å sammenligne med når det gjaldt stålvekt, lettskipsvekt og tyngdepunkt. Vi måtte gå den omfattende veien med å bryte stålvekten ned i små detaljer og regne seksjoner av stål med vekt og tyngdepunkt. Likedan måtte innredning og utrustning regnes på samme måte. Det ble å regne vekt og tyngdepunkt av de enkelte detaljene. Det samme var tilfeldet med innredning og utrustning for å komme fram til en lettskipsvekt og tyngdepunkt som vi kunne legge til grunn. Når da tråleren til slutt veide ca 9000 tonn, så er det mange detaljer som det må tas hensyn til.

I ettertid med krengeprøve fra ferdig utrustet fartøy, kan vi med god samvittighet si at vi traff med en ”innertier”, det var ikke noe nevneverdig avvik på lettskipsvekten eller tyngdepunktene. Det ble heller ingen avvik på fart, dødvekt eller lasteromvolum. Fra vår side var det en vellykket leveranse av 15 nye trålere. De største vi leverte i løpet av vår drift gjennom 42 år.

 

Historien til trålerne.

Da trålerne var nesten ferdig utrustet og lå ved verftene før levering så fant vi ut at det var tid til å ta med hele staben av ansatte og besøke verftene i Spania. Alle ansatte ble med og vi reiste først til Madrid hvor vi besøkte Pradomuseet og andre severdigheter. I Madrid hadde vi en stor middag på en resturang ved Plasa Major hvor vi spiste helstekte smågris. Deretter leide vi en buss med egen guide og reiste opp til Gijon med overnatting i Burgos.  I Burgos besøkte vi den store Katedralen hvor også Kristina av Tønsberg ligger begravet. Det ble også en stor middag der i Burgos. Trålerne ble behørig besiktiget i Gijon før vi reiste videre ned til Vigo og besøkte Factorias Vulcano. På begge verft ble vi godt tatt i mot og middag om kvelden ble en del av verftenes opplegg.

Trålerne ble tatt over av rederiet som var registrert i London. Deretter ble de leid ut til rederier i Russland som drev fiskeri ut fra Alaska. Etter en del år ble de solgt til andre redere. Rederiet Laskaridis i Hellas kjøpte 11 stykker av disse trålerne. Noen av dem ble solgt videre til andre redere. To av trålerne tok fyr og brandt ute på feltet. En tok fyr i ei dokk i Canada og ble senket for å slukke brannen. Dette skroget ble seinere bygget om til seismicfartøy. Hvor mange som er i drift i dag vet vi ikke, men i våres var det to av dem som var inne på Fiskerstrand Verft for vedlikehold og i dag ligger det to stykker ved kai ved Humla og venter på plass og vedlikehold ved Fiskerstrand Verft.  De ble veldig populære og mange redere var ute etter dem for å benytte dem på internasjonalt fiskeri. Laskaridis i Hellas har to av dem i drift på Afrikakjysten.

 

01.10. 2014.Revidert 06.11. 2014. 26.11. 2014. PK, L.Aa. E. 

  • Sozidanie