Økonomiske ringvirkninger

Antall og type fartøy produsert.

 

Trålere    22  av forskjellige typer innkludert de 15 største på 105 m bygd i Spania.

Trålere     8  for norske redere.

Trålere   24  bygget av Sterkoder inkludert 20 til russere.

Trålere   15 bygget av Volkswerft til russere

Trålere   11 til USA med USA bygget skrog

Totalt     80 nybygde trålere.

 

Snurpere       6

Linebåter     21

Supplybåter 11

Ferjer          22

Totalt antall nybygde fartøy 149 samt et nybygg i Iran som ikke er levert, totalt 150 nybygg .

 

Økonomiske ringvirkninger.

Det totale antall trålere 80 som er prosjektert og bygget etter våre tegninger. Alle disse trålerne hadde trålvinsjer fra Hydraulikk Brattvåg, unntagen to trålere bygget på Kleven Verft som hadde trålvinsjer fra Norvinsj i Bergen.

Bare til russerne ble det 50 trålvinsjpakker fra Hydraulikk Brattvåg.  Denne totale ordresummen på 80 trålvinsjpakker kunne vel beløpe seg til  mellom 800 - 900 mill. kr for leverandøren Hydraulikk Brattvåg.

Når det gjelder hovedmotorer og hjelpeaggregater så var det Wartsilla og Bergen Diesel som ble levert og montert. Wartsilla levrte 50 motorer til russerne og tillegg kom gear og propellanleg på  ordren til Wartsilla mens USA trålerne benytte de  eksisterende gear og propellanlegg. USA trålerne fikk motorer fra Bergen Dielsel tilsammen ca 20 hovedmotorer. Det er vanskelig  i dag å beregne verdien av disse ordrene, men vi kan vel tenke oss at bare kontrakten til Wartsilla fra russerne beløp seg til ca 1,2 milliarder. I tillegg kommer hjelpeaggregater og der leverte Wartsilla 30 aggregater til de 15 stk 105 m trålerne bygget i Spania. De andre aggregatene har vi ikke oversikt over.  

USA med trålfisket hvor vi leverte 10 fartøy med alt nytt utstyr samt det andre verft og leverandører levert i denne sammenheng ble den gang regnet til en verdi av ca 6 til 7 milliarder kroner.

Det var gode ordre for alle norske verft som gikk inn på disse kontraktene med USA ombygginger og Ekspotfinans gikk inn med langtidsfinansiering og lokale banker tok byggelånsfinansiering.

Nybyggene til russerne totalt 62 nybygg ble også en stor ordre for oss og for de verft som kom med.

Vi var på den tiden inne i meget gode tider.

Det er en fornøyelse, i skrivende stund fra mitt kontorvindu hjemme på Bogneset, og se at fire av våre største trålere på 105 m kommer inn Borgundfjorden og gjør nytte for seg fremdeles. Vårt arbeide har vært nyttig og satt spor etter seg.

Ålesund 27.11. 2014 PK.