Mann-overbord-båt

Hoveddimensjoner.

Prosjekt nr. 1. tegn nr. 5850- 01 datert 29.04. 81.

Lengde over alt.          6,70 m.

Lengde skrog              5,65 m

Bredde totalt               2,90 m

Bredde skrog              2,00 m

 

Prosjekt nr. 2.tegn.nr. 5850 – 02 datert 02.12. 81.

Lengde over alt           7,30 m

Lengde av skrog          6,15 m

Bredde totalt                2,95 m

Bredde av skrog           2,00 m 

Kapasitet                      25 mann.

 

Tilhørende tegning til prosjekt nr. 2. er ”Lengdesnitt og plan av dekk” 5850-05

datert 15. 01. 82.

Etter denne konstruksjonstegningen ble de første båtene bygget.

 

Bakgrunn.

Oljevirksomheten og utbyggingen av supplyflåten var nå i gang. Det var behov for små hurtiggående båter som kunne settes raskt ut på havet og være sikre ved berging av folk og trafikk mellom  fartøy.

I fiskeriet hadde det vært benyttet større mer tungbygde båter som doryer og notbåter. Til dette nye formålet ble det stilt andre krav. Spesielt var det krav til stor hastighet og sikkerhet.

Holen Mek.Verksted AS Langevåg, var interessert i å bygge slike båter

Vi fikk vite at det var kommet en båt som var bygget i utlandet og lå ute på Eggesbønes.

Vi reiste ut og besiktiget denne båten og fant ut at den var lett bygget og ville neppe tåle de påkjenninger den ville komme til å få. Prinsippet den var bygget etter var bra, men vi så flere forbedringsmuligheter.

Etter samtaler med Holen Mek. ble tegning nr. 5850-05 laget. Og slik ble den første ”Mann- overbord båten” bygget.

Flyteputen som var montert rundt båten måtte spesialbygges og var ikke mulig å få utført på dette stadiet. Vi valgte derfor å benytte store fendere fra Polygon som ble montert rundt båten.

Dette fungerte fint, men vi måtte la hudplaten gå helt ut under fenderne slik at de ikke kom ned i vannet under fart og bremset på fartten.

På den måten oppnådde vi den hastigheten som var lovet.

Konstruksjonen.

Holen Mek. Verksted laget mange båter av denne typen. Konstruksjonen var å benytte vanlige aluminium profiler og plater. Båtene var solide og tålte en hard behandling.

Det ble etter hvert en stor produksjon og forbedringer i konstruksjonen og produksjonsprinsipper ble nødvendig. Ekstruderte aluminium profiler ble det fremtidige materialet de ble bygget med. Forskjellige typer og størelse av båtene ble også utviklet, men denne typen var den første bygget i Norge.Det var Per som tegnet og hadde ansvar for denne.

Ålesund 26.03.2014  Revidert 06.11.2014. 25.11.2014