Røstnesvåg

Bygg nummer 35. Tegning nummer 35-S-130. Digitalisert 2017.