Ole Wirum

Bygg nummer 27. Tegning nummer 27-S-00. Digitalisert i 2015.