Myrefisk

Bygg nummer 32. Ingen tegningsnummer. Digitalisert 2015.