Mai

Hekktråler 299 BRT. Bygg nummer 80. Arrangement. Tegning nummer 80-S-00. Digitalisert 2017.

  • Mai