Lofottrål I

Hekktråler R-155-A. Bygg nummer 64. Tegning nummer 64-S-00. Digitalisert 2015.

  • Lofottrål I