Kjølnes

Hekktråler R-155-A. Bygg nummer 42. Tegning nummer 42-S-00. Digitalisert 2017.

  • Kjølnes