Håkøy

Ballastfordeling. Bygg nummer 45. Tegning nummer 45-S-71. Digitalisert 2015.

  • Håkøy

  • Håkøy