Gullberg

Hekktråler 299 BRT. Bygg nummer 77. Arrangement. Tegning nummer 77-S-00. Digitalisert 2017.

  • Gullberg