Gisund

Hekktråler S-165. Bygg nummer 88. Arrangement. Tegning nummer 88-S-00. Digitalisert 2017.

  • Gisund