Dagstjernan

Hekktråler R-155-A. Bygg nummer 53. Tegning nummer 53-S-00. Digitalisert 2015.

  • Dagstjernan