Stranda kommune

Stranda ble 1837 opprettet som kommune ved etableringen av det lokale selvstyret. Kommunen ble 1892 delt ved utskilling av Stordal; etter denne delingen utgjorde Stranda 276 km2 og hadde 1521 innbyggere. Stranda fikk sine nåværende grenser 1965 ved en sammenslåing med Sunnylven.