Erkna

Erkna er identisk med båten Arne. Teikningsnummer 578.