Bjarne

Båten Arthur og Bjarne er identiske. Med bakgrunn i samme skipstegning 545.

  • Bjarne