Johanne Grimstad

Kopiert etter songbøker lånt av Johanne Grimstad f. Reite, Hareid 1992.