Eldre kommunegrenser

Eldre og nye kommunegrenser i Møre og Romsdal

Ved bruk av de to kartene som viser eldre og ny kommuneinndeling og eldre kommuneinndeling i Møre og Romsdal skal det henvises til Andri Jonsson, Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS. CC BY-NC-SA.