Den 17de Mai

Den 17de Mai var ei norsk avis som gjekk frå 1894 til 1935. Med Rasmus Steinsvik som redaktør, blei avisa truleg prenta i 15 000 eksemplar kring 1910. At avisa i tillegg blei distribuert over heile landet, gjorde at Den 17de Mai på denne tida var den reelle riksavisa.