Forhandlingsprotokoll for Eide fattigkommisjon 1881-1900

Forhandlingsprotokoll for Eide fattigkommisjon 1881-1900

Forhandlingsprotokol for Eide fattigkommision. 19.021881-28.12.1900

URN:NBN:no-IKAMR_kultur_91847
XYWidthHeightText