Gavlen - tidsskrift for Sunnmøre Museumslag

Sunnmøre Museumslag er museet si veneforeining. Du kan vere aktivt medlem eller støttemedlem. Som aktiv medlem får du ta del i kulturarbeid i tillegg til kontakt med eit triveleg miljø. Årleg utgåve av medlemsbladet Gavlen. I åra 2007 og 2008 vart det ikkje utgitt medlemsblad.

03.01.2018 / 03.01.2018

  • Gavlen 2001

  • Gavlen 2002

  • Gavlen 2003

  • Gavlen 2005

  • Gavlen 2006

  • Gavlen 2009

  • Gavlen 2010

  • Gavlen 2011

  • Gavlen 2012

  • Gavlen 2013